Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ηρακλής

Απαλλάσσεται από τα μισά χρέη του ο Ηρακλής

Η Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έκανε γνωστό με ανακοίνωση της πως κάθε νέα ΠΑΕ που ιδρύεται, φέρει ευθύνη για το 50% των οφειλών που δημιουργήθηκαν από ΠΑΕ, η οποία υποβιβάστηκε και εκκαθαρίστηκε. Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση του κανονισμού τόσο η ΠΑΕ Ηρακλής θα απαλλαχθεί από το 50% των χρεών της, ενώ θα ευνοηθούν κι άλλες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και το άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης, κάθε νέα Π.Α.Ε. που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη γνωστοποίησή τους η 21η Ιανουαρίου 2019. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κ.λπ.)».