Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του filathlos.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του filathlos.gr είναι:

  1. Υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο.
  2. Προαιρετικά: επάγγελμα, χώρα, φύλο και ηλικία

Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΙΚΕ , η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΙΚΕ είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

 

Σε κάθε περίπτωση το filathlos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΙΚΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.